torsdag den 29. september 2011

Om mig. Fra A-Z

 

Så lige en lille sjov leg inde hos Pescos Frirum. Så... this is it:


A. Age: 32

B. Bed size: 180 x 200. Der er plads til, at man kan komme op og sove i sin mors arm, hvis man har mareridt :)

C. Chore that you hate: Alle

D. Dogs: Elsker hunde, og glæder mig til vi engang får mulighed for at få en. Har haft 3 hunde i min barndom, to golden retrievers og en dansk-svensk gårdhund

E. Essential start to your day: Kaffe og smøger. Et ritual, der gentages adskillige gange før dagen går igang.

F. Favorite color: Elsker alle farver i den rigtige nuance. Lige nu tænder jeg på orange.

G. Gold or Silver: Guld

H. Height: 173 cm

I. Instruments you play(ed): Har sunget en del. Og forsøgt at lære at spille klaver i mange år, men jeg er bare elendig til det. Samme med guitar.

J. Job title: Sygemeldt. Tidligere produktionsleder på TV-produktionsselskab.

K. Kids: Alma på 6 år.

L. Live: Århus C

M. Mother’s name: Mama.

N. Nicknames: Har mange. uhyggeligt mange. Min mor og veninde kalder mig Smoulie, min bror kalder mig Gamme, Almas far kalder mig Else, Alma kalder mig mommy/mama og min kæreste kalder mig skat :) Igennem skolegangen har jeg heddet alt fra Sang-Marie til S.M. (!)

O. Overnight hospital stays: Kun da jeg fødte.

P. Pet peeves: Folk der står i vejen i indgangen til et supermarked, eller folk som står foran indgangen til bussen, selvom der er fri gangplads hele vejen ned i bussen (Siger skide tak for forleden)

Q. Quote from a movie: "Pretentious?... moi???!"
                                       "My boot will find your ass in the afterlife"

R. Right or left handed: Højrehåndet. Er lidt misundelig på min bror, som er ambidexter

S. Siblings: 5 styk skønne søskende. 2 søstre og 3 brødre. Den yngste er 11 år, jeg er ældst.

T. Time you wake up: kl 6

U. Underwear: Ja

V. Vegetable you hate: Kan ikke lige komme på nogen

W. What makes you run late: Alma

X. X-Rays you’ve had: knæ (2 gange, fordi de scannede det forkerte knæ første gang...)

Y. Yummy food that you make: Italienske kødboller

Z. Zoo animal: unger af enhver art
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...